Procesgericht werken bij de Key


09/04/2012

De Amsterdamse woningstichting de Key wil serieus werk maken van procesmanagement, en vroeg het INK en Procesgame.nl om een game te organiseren. In de game is procesgericht werken voor het proces van toewijzen van woningen actief ervaren en beleefd.