Mensen leren verschillend

Volgens Kolb leren mensen op vier manieren. Hij onderscheidt vier leerstijlen:

 • Mensen leren door te doen of te ervaren (doeners)
 • Mensen leren door waar te nemen en te overdenken (dromers)
 • Mensen leren door analyse en denken (denkers)
 • Mensen leren door actief te experimenteren (beslissers)

Voor een effectief leerproces is het belangrijk dat alle fasen worden doorlopen, ongeacht het startmoment waarop deelnemers 'instappen'. De waarde van het model van Kolb zit erin dat je (overheersende) leerstijlen in een groep kunt vertalen naar effectieve werkvormen.

Vaak voorkomende procesproblemen

Vanzelfsprekend is iedere organisatie en werkproces uniek, maar de ervaring leert dat de categorieën procesproblemen generiek zijn. De volgende onderwerpen krijgen daarom ruim aandacht in de procesgame:

 • onverwachte uitval van machines of mensen
 • suboptimalisatie i.p.v. ketengericht denken
 • inefficiënte bestelroutines en -procedures
 • voorraad niet op orde
 • ritme- en specificatieverschillen tussen schakels
 • stroef functionerende klant-leveranciers relaties
 • support en Service processen die het primaire proces belemmeren
 • vertragingen en wachttijden
 • inadequate ruimtebenutting
 • uitval en afval

Door deze herkenbare procesproblemen te ontdekken in de BPM Processimulatie, wordt inzicht gecreëerd in de mogelijke procesverbeteringen in de praktijk van uw bedrijf.